• Sektörümüzde gelişmeyi ve kurumumuzun öncü rolünü sürdürmek.
  • Ağaç İşleri sektörünün sağlayabildiği en kısa sürede ve sağlıklı olarak bitirmek ve teslim etmek.
  • Ulusal ve uluslararası gelişmiş teknolojileri kurumumuz ile bütünleştirmek ve bu alanda ulusal platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek.
  • Kurumumuz üretimini, uluslar arası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek.