Etik Kurallara Uygunluk: Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi. İnsancıllık; İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması.

Güvenilirlik: Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.

Ekip Çalışması: Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak.

Çevreye Saygı: Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek